АЛМИРАЛ АМП. 75 МГ/ 3 МЛ Х 5

  Almirall 75 mg/3 ml solution for injection x 5 / Алмирал 75 mg/3 ml инжекционен разтвор х 5

  52309
  Наличен
  3,90 лв.
  Алмирал може да бъде прилаган при остра болка при различни състояния включително обострен остеоартрит, ревматоиден артрит, остра болка в гърба, обострена подагра, болка в бъбреците (като болка, причинена от камъни в бъбреците), остра травма и постоперативни болки. Алмирал, когато е прилаган чрез интравенозна инфузия, се използва за лечение и превенция на постоперативни болки.
  Този продукт се купува с рецепта на място в Аптеки "Салвия"

   

  Almirall 75 mg/3 ml solution for injection  x  5

  Алмирал 75 mg/3 ml инжекционен разтвор  х 5

  диклофенак натрий/ diclofenac sodium

  Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.В тази листовка: 1. Какво представлява АЛМИРАЛ и за какво се използва 2. Преди да приемете АЛМИРАЛ 3. Как да приемате АЛМИPAЛ 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате АЛМИРАЛ 6. Допълнителна информация1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЛМИРАЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА Диклофенак е противовъзпалително средство, използвано за намаляване на болката, възпалението и сковаността. Диклофенак действа чрез намаляване на веществата, които причиняват възпалението и болката в организма. Той принадлежи към групата лекарствени продукти, наричани нестероидни противовъзпалителни средства (HCПBC). АЛМИРАЛ може да бъде прилаган при остра болка при различни състояния включително обострен остеоартрит, ревматоиден артрит, остра болка в гърба, обострена подагра, болка в бъбреците (като болка, причинена от камъни в бъбреците), остра травма и постоперативни болки. АЛМИРАЛ, когато е прилаган чрез интравенозна инфузия, се използва за лечение и превенция на постоперативни болки. Вашият лекар ще Ви обясни за какво Ви лекува и ще ви разкаже повече.2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АЛМИРАЛ Не приемайте АЛМИРАЛ, ако: сте алергични към диклофенак, аспирин, ибупрофен или към други нестероидни противовъзпалителни средства, или към някое от помощните вещества на АЛМИРАЛ. Симптомите на свръхчувствителност включват оток на лицето и устните (ангиоедем), проблеми с дишането, течащ нос, обрив или всякакъв друг вид алергична реакция; боледувате или сте боледували от стомашна или дуоденална язва или кървене в храносмилателния тракт (това може да включва кървене при повръщане или при изпразване на червата, светла или тъмна кръв в изпражненията, катранени изпражнения); сте страдали от кървене в стомаха или в червата, или от перфорация след прием на други НСПBC; страдате от остра чернодробна или бъбречна недостатъчност; страдате от остра сърдечна недостатъчност; боледувате от астма, уртикария или остър ринит и тези състояния се усилват при употребата на аспирин, диклофенак или други НСПВС; използвате други НСПВС или таблетки, намаляващи кръвосъсирването (антикоагуланти като хепарин); страдате от нарушения, придружени с кървене. Не трябва да приемате това лекарство ако страдате от мозъчно-съдово кървене или сте претърпели операция с висок риск от хеморагия; имате намален кръвен обем или дехидратация; в момента сте бременна, възнамерявате да забременеете или кърмите. Обърнете специално внимание при употребата на АЛМИРАЛ: ако приемате други противоболкови лекарства; ако имате тежко бъбречно или чернодробно заболяване; ако сте получавали болки в стомаха/ киселини след прием на противоболкови лекарства; ако сте имали стомашно или чревно нарушение, като болест на Крон или улцерозен колит; ако страдате или сте страдали от сърдечно, бъбречно или чернодробно заболяване или сте в старческа възраст; страдате от нарушения на кръвта; ако имате сърдечни проблеми, ако сте претърпели инсулт, или считате, че сте изложен на риск от подобни състояния (например, ако имате високо кръвно налягане, диабет или висок холестерол, или сте пушач). Прием на други лекарства Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта, растителни продукти и добавки, включително: Други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). вкл. селективни инхибитори на 2-циклооксигеназата, аспирин или ибупрофен; антикоагуланти (например варфарин); литий (използван за лечение на някои психични проблеми) или дигоксин (сърдечен гликозид, използван за лечение на сърдечни проблеми); селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (пароксетин, флуоксетин), използвани за лечение на депресия; антиагреганти като аспирин; антидиабетни лекарствени продукти; метотрексат (за лечение на възпалителни заболявания и рак); стероиди (противовъзпалителни лекарства); "отводняващи" таблетки (диуретици); циклоспорин или такролимус (използвани за лечение на възпалителни заболявания и след трансплантации); хинолонови антибактериални продукти; АСЕ-инхибитори и антагонисти на ангиотензин II-рецептори, и други лекарствени продукти за лечение на хипертония. Лекарства като AЛМИРАЛ могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент ("миокарден инфаркт") или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението. Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например, ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт. Ако употребявате други лекарствени продукти, включително и тези, които използвате без рецепта, също трябва да уведомите Вашия лекар. Той може да промени дозировката на някои от тези лекарства, или да прекъсне лечението с други, тъй като те могат да намалят действието на АЛМИРАЛ. Винаги следвайте указанията на Вашия лекар.Бременност и кърмене АЛМИРАЛ не трябва да се приема по време на бременност, освен в случай на абсолютна необходимост. Трябва да се използва най-ниската ефективна доза. Употребата на диклофенак в последните месени на бременността трябва да се избягва. АЛМИРАЛ може да направи забременяването по-трудно. Трябва да информирате Вашия лекар, ако планирате забременяване или имате трудност при забременяване. Приложението на АЛМИРАЛ по време на кърмене не се препоръчва поради липсата на достатъчно данни. Диклофенак се екскретира в малки количества в кърмата.Шофиране и работа с машини Ако се почувствате замаяни след употребата на АЛМИРАЛ, не шофирайте и избягвайте работата с машини.3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АЛМИРАЛ Вашият лекар решава кога и как да Ви лекува. Това зависи от тежестта на симптомите Ви. Попитайте Вашия лекар за повече информация. Винаги следвайте указанията на лекаря. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обикновено течността от ампулата се аспирира в спринцовка и се инжектира в седалищната област (интрамускулно). Ако сте в болница съдържанието на ампулата може да се разреди и да се инжектира бавно венозно (интравенозна инфузия). Обичайната доза за интрамускулна инжекция е 75 mg - 150 mg дневно, приложени като 1 или в по-тежки случаи - 2 ампули, интрамускулно чрез дълбока интрамускулна инжекция. Ако са необходими 2 инжекции дневно е препоръчително редуването на лявата и дясна седалищна област. При бъбречна колика, препоръчителната доза е 1 ампула интрамускулно (75 mg): следващата ампула може да бъде приложена, при необходимост, 30 минути по-късно. За приготвянето на интравенозна инфузия, 1 ампула трябва да се разреди със 100-500 ml разтвор на натриев хлорид (0,9%), или разтвор на глюкоза (5%). И двата разтвора трябва първо да се буферират с разтвор на бикарбонат 0.5 ml от 8.4% или 1 ml от 4.2%. Трябва да се използват само бистри разтвори. Разтворът трябва да се приготви при асептични условия. Инфузиите трябва да са приготвени непосредствено преди инжектиране и да се използват веднага.Два алтернативни режима на дозиране са препоръчителни при интравенозна инфузия (такова приложение е подходящо само за пациенти, намиращи се в болнични условия): лечение на умерена до силна следоперативна болка. 75 mg се вливат продължително чрез инфузия от 30 минути до 2 часа. Ако е необходимо, лечението може да бъде повторено след 4-6 часа; за профилактика на следоперативна болка се прави натоварваща доза от 25 mg - 50 mg от 15 минути до 1 час, последвана от продължителна инфузия oт 5 mg/час до максималната дневна доза. Инфузиите не трябва да се прилагат повече от два дни. Общата дневна доза не трябва да превишава 150 mg.Чернодробна или бъбречна недостатъчност и употреба от пациенти в старческа възраст: Вашият лекар ще използва най-ниската ефективна доза и ще Ви наблюдава, тъй като може да се получи смущение на бъбречната Ви функция.Деца /1-2 години/ Тази лекарствена форма и количество на лекарственото вещество не се препоръчва за употреба от деца.Ако сте пропуснали да приемете АЛМИРАЛ Ако сте пропуснали доза, приемете я веднага след като си спомните. Ако е настъпило време за следващата доза, пропуснете тази и продължете със cхемата на дозиране. Не приемайте две дози наведнъж. Общата дневна доза не трябва да превишава 150 mg.Ако сте приели повече от необходимата доза АЛМИРАЛ Не приемайте повече от препоръчителната доза АЛМИРАЛ. Ако по случайност сте приели повече от необходимата доза, свържете се веднага с Вашия лекар или фармацевт. Може да отидете и в най-близката болница. Винаги носете опаковката с Вас, за да може да покажете на лекаря какво сте приели.4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Както и при всички други лекарствени продукти някои хора понякога получават нежелани реакции при лечение с АЛМИРАЛ. Те се наричат странични ефекти.Ако при Вас се прояви някоя от следните реакции, спрете приема на АЛМИРАЛ и веднага потърсете лекарска помощ или се обадете на Вашия лекар: признаци на стомашни или чревни кръвоизливи (черни изпражнения, кървене при повръщане); болка в стомаха, храносмилателни смущения, киселини, газове или гадене (чувство на слабост) или повръщане; кожни обриви, сърбеж или натъртване, болезнени червени петна, лющене на кожата или обриви; внезапен пристъп на задух или хрипове (бронхоспазъм); подуване на лицето, устните, ръцете или пръстите; пожълтяване на кожата или бялото на очите; продължителни болки в гърлото или висока температура (треска); неочаквани промени във вида и количеството на урината. Може да се появят други нечести ефекти като: диария, нарушено храносмилане, загуба на апетит, коремни спазми; главоболие, световъртеж, вертиго (шум в ушите); обриви или кожни лезии; повишени нива на ензими в кръвта, показателни за чернодробната функция. Лекарственият продукт рядко може да причини: кървене от стомашно-чревния тракт, пептична язва, с или без перфорация или кървене, понякога фатални, особено в старческа възраст; сънливост, уморяемост, хипотония (ниско кръвно налягане, при което се проявяват следните симптоми: прималяване, виене на свят, главоболие); уртикария; задържане на течности, което включва симптоми като подуване на глезените; нарушения на чернодробната функция, включително хепатит, с или без жълтеница. Много рядко лекарственият продукт може да причини: тремор, нарушение на чувствителността, сънливост, кошмари, промени в настроението, депресия, гняв, метални смущения, объркване, халюцинации, безпокойство, дезориентация и загуба на паметта, психични реакции, асептичен менингит (със симптоми като треска, скованост на врата, главоболие, гадене и повръщане); запек, възпаление на езика, язви в устната кухина, чревни нарушения (включително възпаление на дебелото черво); сърцебиене (бърз или нарушен сърдечен ритъм), болка в гръбначния стълб, хипертония (високо кръвно налягане), възпаление на белите дробове (пневмония) или на кръвоносните съдове (васкулит), тежка сърдечна недостатъчност; нарушения на кръвта (включително анемия); остра бъбречна недостатъчност, кръв в урината, възпаление на бъбречната тъкан (нефрит), възпаление на черния дроб (хепатит); нарушения в зрението, намален слух, импотентност; булозни реакции (кожни реакции с образуване на мехури), включително така нар. синдром на Stevens-Johnson и синдром на Lyell и други кожни обриви, които могат да се влошат след излагане на слънце, косопад. Тези реакции обикновено са леки и отзвучават след няколко дни. Ако са тежки или не преминават за по-дълго време трябва да се обърнете към Вашия лекар. Лекарства като АЛМИРАЛ могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент ("миокарден инфаркт") или инсулт. Не се тревожете от този списък на възможните реакции. При Вас може да не се прояви нито една от тях.Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АЛМИРАЛ Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да не се съхранява в хладилник и да не се замразява. Не използвайте след изтичане на срока на годност, посочен върху картонената кутия и етикета на всяка ампула. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа АЛМИРАЛ Активното вещество е диклофенак натрий. Всяка стъклена ампула съдържа 3 ml разтвор, съдържащ 75 mg диклофенак натрий.Другите съставки са: бензилов алкохол, натриев формалдехид сулфоксилат, пропилен гликол, натриев метабисулфит, натриев хидрооксид, вода за инжекции.Как изглежда АЛМИРАЛ и какво съдържа опаковката АЛМИРАЛ инжекционен разтвор е бистър, безцветен до бледо жълт разтвор 3 ml в стъклени ампули, цвят кехлибар, Тип I. АЛМИРАЛ инжекционен разтвор се доставя в стъклени ампули, цвят кехлибар, съдържащи 3 ml диклофенак натрий 25 mg/ml, в опаковки от по 10 ампули.Притежател на разрешението за употреба: MEDOCHEMIE Ltd, Кипър.Производител: Medochemie Ltd., Кипър.
  Няма отзиви
  Product added to wishlist

  Онлайн аптека Салвия изпозлва бисквитки, с цел анализиране на трафика и по - добро функциониране на уеб сайта. Повече информация за начина, по който използваме „бисквитките“ може да видите ТУК!