1. Организатор на играта:

1.1. „Салвия – ЕТ“ ЕООД с адрес гр.Велико Търново, ул.Васил Левски, №29

2. Период на играта:

     2.1. Instagram - от 08.07.2020 – 19.07.2020 г.

3. Достъп до правилата:

     3.1. Правилата ще бъдат достъпни на сайта на Аптеки Салвия www.salvia.bg.

4. Механизъм на участие:

     4.1. Играта на Аптеки Салвия ще бъде публикувана на Facebook, както и на сайта www.salvia.bg.

     4.2. За да участва в играта на Аптеки Салвия, участникът трябва да:

  1. Хареса страницата на @BiotradeBulgaria и Аптеки "Салвия"
  2. Сподели в коментар любимата си дестинация
  3. Отбележи двама свои приятели в коментара си.

5. Теглене на печелившите участници

     5.1. На 20.07.2020г., на случаен принцип ще бъдe изтеглен 1 печеливш измежду всички участници, коментирали в играта на Facebook.

6. Наградата е осигурена от Biotrade:

  • Козметичен комплект на Biotrade:

- 3 бр. Biotrade Odorex Deo спрей

7. Получаване на наградите

     7.1. Имената на печелившите участници ще бъдат обявен на страницата на Аптеки Салвия във Facebook

     7.2. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

     7.3. Наградите ще бъдат доставени на печелившите безплатно чрез куриерска фирма „Спиди“.

     7.4. Организаторът на играта не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма.

     7.5. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера на печелившия участник и подписване на товарителница и протокол от спечелилия участник.

     7.6. При отсъствие на печелившия участник от посочения адрес или ако печелившия участник е предоставил неточен или некоректен адрес, ще бъде оставено съобщение от куриерската фирма с адреса на най-близкия клон на куриерската служба, където спечелилият участник може да получи наградата си.

     7.7. Ако победителят не се свърже с организатора на томболата до 10 дни след тегленето на наградите, ще се изтегли нов победител.

     7.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

8. Обработване на лични данни

     8.1. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на „Салвия – ЕТ“ ЕООД“  или на нейните подизпълнители, в това число на куриерска фирма „Спиди“ доброволно личните си данни (име, телефон, адрес), за цели свързани с участието в играта и с доставянето на наградите.

     8.2. Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

9. Права и отговорност

     9.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

     9.2. Организаторът на промоцията не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма.

     9.3. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

               а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; 

               б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

     9.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

     9.5. Организаторът има неотменимо право да прекрати по всяко време играта, обявявайки това на сайта www.salvia.bg, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Томболата.

     9.6. В играта томбола, нямат право да участват служители на „Салвия – ЕТ“ ЕООД, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

10. Замяна и преотстъпване на награди

     10.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

11. Други

     11.1. Участниците в Игрите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила, които са публикувани на сайта www.salvia.bg. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта www.salvia.bg. С участието си в Томболата участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.

     11.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се прекратява.

Играта във Instagram може да видите тук

Product added to wishlist

Онлайн аптека Салвия изпозлва бисквитки, с цел анализиране на трафика и по - добро функциониране на уеб сайта. Повече информация за начина, по който използваме „бисквитките“ може да видите ТУК!