АЗИБИОТ ТАБЛ. 500 МГ Х 3

  Azibiot 500 mg film-coated tablets х 3 /Азибиот 500 mg филмирани таблетки x 3

  36823
  Наличен
  6,65 лв.
  Азитромицин, активното вещество на Азибиот, е от групата на макролидните антибиотици. Той се използва за лечение на редица инфекции, включително: Остри бактериални инфекции на синусите; Остри бактериални инфекции на ухото; Тонзилит, фарингит; Остър бактериален бронхит и влошаване на хроничен бронхит; Лека до средно тежка форма на пневмония; Лека до средно тежка форма на инфекции на кожата и меките тъкани, например фоликулит, целулит, еризипел; Инфекция на тръбата, която пренася урината от пикочния мехур (уретрата) или на шийката на матката (цервикс), причинени от бактерии, наречени Chlamydia trachomatis.
  Този продукт се купува с рецепта на място в Аптеки "Салвия"

   

  Azibiot 500 mg film-coated tablets х 3 /Азибиот 500 mg филмирани таблетки x 3

  Азитромицин/Azithromycin

  Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.Какво съдържа тази листовка: 1. Какво представлява Азибиот и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Азибиот 3. Как да приемате Азибиот 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Азибиот 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация1. Какво представлява Азибиот и за какво се използва Азитромицин, активното вещество на Азибиот, е от групата на макролидните антибиотици. Той се използва за лечение на редица инфекции, включително: Остри бактериални инфекции на синусите; Остри бактериални инфекции на ухото; Тонзилит, фарингит; Остър бактериален бронхит и влошаване на хроничен бронхит; Лека до средно тежка форма на пневмония; Лека до средно тежка форма на инфекции на кожата и меките тъкани, например фоликулит, целулит, еризипел; Инфекция на тръбата, която пренася урината от пикочния мехур (уретрата) или на шийката на матката (цервикс), причинени от бактерии, наречени Chlamydia trachomatis.2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Азибиот Не приемайте Азибиот: Ако сте алергични към азитромицин или към друг макролид (като еритромицин или кларитромицин), или към кетолидни антибиотици, или към някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6.1). Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Азибиот: Ако имате определени сърдечни заболявания (напр. тежки проблеми със сърцето, "удължаване на QT интервала"), или ако приемате лекарства, индуциращи промяна в електрическата проводимост на сърцето като цизаприд (използван за засилване движението на червата); Ако имате бавен или неравномерен сърдечен ритъм; Ако имате променени нива на електролитите в кръвта, особено ниски нива на калий и магнезий; Ако приемате други лекарства, които водят до абнормни промени в ЕКГ (виж раздел "Други лекарства и Азибиот"); Ако имате тежки бъбречни проблеми; Ако имате тежки чернодробни проблеми: може да се наложи Вашият лекар да проследи функцията на черния Ви дроб или да прекрати лечението; Ако имате нова инфекция (което може да е признак на свръхрастеж на резистентни организми); Имате нервни (неврологични) или психически (психични) проблеми. Сериозни реакции на свръхчувствителност с оток на лицето, устата и гърлото (понякога фатални) са съобщавани рядко. Ако тези симптоми се появят, спрете приема на Азибиот и незабавно се свържете с Вашия лекар. Антибиотиците могат да причинят диария, която може да е признак на сериозно възпаление на червата. Ако имате диария, която е водниста или кървава, обадете се на Вашия лекар. Не използвайте лекарства за спиране на диарията, освен ако Вашият лекар Ви е казал да го направите.Деца и юноши Азибиот филмирани таблетки не са подходящи за бебета и малки деца (под 2-годишна възраст) и деца и юноши (до 17 години) с телесно тегло под 45 kg. Информация за приложението на Азибиот при деца и юноши с телесно тегло над 45 kg може да се намери в точка 3 "Дозировка".Други лекарства и Азибиот Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или може би приемате някакви други лекарства.Особено важно е да информирате Вашия лекар или фармацевт, ако приемате: Лекарства, известни като ерготаминови производни, например ерготамин или дихидроерготамин (лекарства, използвани за мигрена или намаляване на притока на кръв), тъй като тези лекарства не трябва да се вземат едновременно с Азибиот; Циклоспорин (лекарство, използвано при кожни заболявания, ревматоиден артрит или след трансплантация на органи); Аторвастатин (за лечение на високи нива на холестерол в кръвта); Цизаприд (използван за лечение на стомашни проблеми); Теофилин (при дихателни проблеми); Варфарин или други лекарства за разреждане на кръвта; Дигоксин (при проблеми със сърцето); Зидовудин, ефавиренц, индинавир, нелфинавир, диданозин (при HIV инфекции); Рифабутин (при HIV-инфекция или за лечение на туберкулоза); Терфенадин (лекарство за лечение на алергии); Флуконазол (за лечение на гъбични инфекции); Лекарства, известни като антиациди (лекарствени продукти, неутрализиращи стомашната киселина). Вашите таблетки Азибиот трябва да се вземат най-малко един час преди или два часа след като сте приели вашите антиациди; Астемизол (лекарство за лечение на алергии), алфентанил (болкоуспокояващо). Азибиот с храни и напитки Таблетките трябва да се приемат с вода. Вие можете да приемате лекарството с или без храна, тъй като тя не повлиява усвояването на азитромицин. Бременност, кърмене и фертилитет Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет, преди да приемате това лекарство. Това лекарство не трябва да се използва по време на бременност или кърмене, освен ако не сте обсъдили това с Вашия лекар. Шофиране и работа с машини Това лекарство може да Ви накара да се почувствате замаяни. Ако се почувствате замаяни, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини.3. Как да приемате Азибиот Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.За възрастни, деца и юноши с телесно тегло 45 kg или повече: Показание Дозировка Остри бактериални инфекции на синусите; Остри бактериални инфекции на ухото; Тонзилит, фарингит; Остър бактериален бронхит и влошаване на хроничен бронхит; Лека до средно тежка форма на пневмония; Лека до средно тежка форма на инфекции на кожата и меките тъкани. 500 mg еднократно дневно в продължение на три дни като обща доза е 1500 mg или 500 mg като еднократна доза през първия ден и 250 mg веднъж дневно от Ден 2 до 5, като обща доза 1500 mg. Инфекции на шийката на матката и уретрата, причинени от Chlamydia trachomatis. 1000 mg като еднократна доза. Деца и юноши с телесно тегло под 45 kg: Таблетките не се препоръчват. Деца и юноши с телесно тегло по-малко от 45 kg трябва да използват други лекарствени форми, съдържащи азитромицин.Пациенти с бъбречни или чернодробни проблеми: Трябва да кажете на Вашия лекар, ако имате бъбречни или чернодробни проблеми, тъй като може да се наложи Вашият лекар да промени обичайната доза.Дозировка при пациенти в старческа възраст: При пациентите в старческа възраст се прилага същата доза, както при възрастни.Приложение: Преглътнете филмираната таблетка, без да я дъвчете, с вода. Вие можете да приемате Вашето лекарство с или без храна тъй като тя не влияе на абсорбцията на азитромицин.Ако сте приели повече Азибиот, отколкото трябва Важно е да се придържате към дозата, която Вашият лекар Ви е предписал. Ако вие или някой друг погълне няколко от тези таблетки, всичките заедно, или мислите, че дете е погълнало някои от тези таблетки, незабавно се свържете с Вашия лекар, фармацевт или болница за спешна помощ. Винаги носете останалите таблетки, а също и опаковката, тъй като това ще позволи по-лесното идентифициране на таблетките. Симптомите на предозиране могат да включват силно гадене, повръщане и диария и обратима загуба на слуха.Ако сте пропуснали да приемете Азибиот Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако забравите да вземете дозата, тя трябва да се вземе веднага след като се сетите. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете забравената доза и продължете приема на останалата част от лекарството, както обикновено.Ако сте спрели приема на Азибиот Не спирайте лечението преди определеното време. Дори когато започнете да се чувствате по-добре, за Вас е важно да се продължите да приемате таблетките толкова дълго, колкото Вашият лекар Ви е казал.Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Обикновено те са леки до умерени и спират при прекратяване на лечението.Ако получите някоя от следните нежелани реакции, спрете приема на таблетките и уведомете Вашия лекар възможно най-скоро или отидете до най-близкия център за спешна медицинска помощ. Вие може да имате рядка тежка алергична реакция към таблетките: Подуване на ръцете, краката, глезените, лицето, устните, устата или гърлото; Проблеми с преглъщането или дишането; Сериозни кожни реакции, включително синдром на Stevens-Johnson (тежък обрив на кожата) и други тежки кожни обриви, които могат да доведат до образуване на мехури или обелване (токсична епидермална некролиза); Тежка, упорита диария, особено ако в нея има кръв или слуз (това може да е псевдомембранозен колит, възпаление на червата). Други съобщавани нежелани лекарствени реакции са: Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души): Диария. Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души): Главоболие; Прилошаване (повръщане), коремна болка, неразположение (гадене); Промени в броя на белите кръвни клетки; Промени при някои други кръвни тестове (понижаване на бикарбонатите в кръвта). Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души): Млечница (кандидоза) - гъбична инфекция по устата и влагалището; Пневмония, бактериална инфекция на гърлото, възпаление на стомашно-чревния тракт, дихателни нарушения, възпаление на лигавицата в носа; Промени в белите кръвни клетки (левкопения, неутропения, еозинофилия); Подуване на клепачите, лицето или устните (ангиоедем), алергични реакции; Липса на апетит (анорексия); Нервност, трудно заспиване (безсъние); Чувство на замаяност, сънливост (сомнолентност), промяна във вкусовите възприятия (промяна на вкуса), усещане за мравучкане или изтръпване (парестезия); Зрителни увреждания; Нарушения на слуха, виене на свят (вертиго); Усещане за сърцебиене; Горещи вълни; Внезапно хриптящо дишане, кървене от носа; Запек, газове, нарушено храносмилане (диспепсия), възпаление на лигавицата на стомаха (гастрит), затруднено преглъщане (дисфагия), подуване на корема, сухота в устата, отделяне на газ от стомаха (оригване), язви в устата, хиперсекреция на слюнчените жлези; Обрив, сърбеж, уртикария, дерматит, суха кожа, необичайно повишено изпотяване (хиперхидроза); Дегенеративни ставни заболявания (остеоартрит), мускулни болки, болки в гърба, болки във врата; Трудно уриниране (дизурия), болка в бъбреците; Маточно кървене на нередовни интервали (метрорагия), разстройство на тестисите; Оток, слабост, общо неразположение, оток на лицето, болка в гърдите, треска, болка, периферен оток; Отклонения в стойностите на лабораторните показатели (например кръв или чернодробни тестове); Усложнения след манипулации. Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души): Усещане за дразнене; Отклонения в чернодробната функция, пожълтяване на кожата или очите; Алергични кожни реакции като чувствителност към светлина. С неизвестна честота (не може да бъде определена от наличните данни): Инфекция на червата (дебелото черво)(псевдомембранозен колит); Намаляване на броя на червените кръвни клетки, дължащо се на повишен клетъчен разпад (хемолитична анемия), намаляване на броя на тромбоцитите; Тежка алергична реакция (анафилактична реакция); Чувство на гняв, агресия, чувство на страх и безпокойство (тревожност), остро състояние на обърканост (делириум), халюцинации; Загуба на съзнание (синкоп); Припадъци (гърчове); Намалено усещане при допир (хипоестезия); Състояние на хиперактивност; Промяна в обонянието (аносмия, паросмия); Загуба на вкусовите усещания (агеузия); Мускулна слабост (миастения гравис); Живото-застрашаваща неритмична сърдечна дейност (torsades de pointes), абнормен сърдечен ритъм при проследяване с ЕКГ (удължаване на QT); Увреждане на слуха, включително глухота или шум в ушите; Понижаване на кръвното налягане; Възпаление на панкреаса (панкреатит); Промяна в цвета на езика; Чернодробно заболяване (чернодробна недостатъчност, която рядко води до смърт, чернодробна некроза), възпаление на черния дроб (хепатит); Сериозни алергични кожни реакции (токсична епидермална некролиза, еритема мултиформе, синдром на Stevens-Johnson); Болки в ставите (артралгия); Възпаление на бъбреците (интерстициален нефрит) и бъбречна недостатъчност. Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка, нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. "Дамян Груев" № 8 1303 София уебсайт: www.bda.bg Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация, относно безопасността на това лекарство.5. Как да съхранявате Азибиот Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожавате лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Азибиот Активното вещество е: азитромицин (azithromycin). Азибиот 250 mg филмирани таблетки Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg азитромицин (като азитромицин дихидрат). Другите съставки (помощни вещества) са: микрокристална целулоза (Е460), прежелатинизирано картофено нишесте, натриев лаурил сулфат, хипромелоза (Е464), кроскармелоза натрий (Е468), силициев диоксид, колоиден безводен (Е551) и магнезиев стеарат (Е470b) в ядрото на таблетката и хипромелоза 5 сР (Е464), титанов диоксид (Е171) и макрогол 400 във филмовото покритие.Как изглежда Азибиот и какво съдържа опаковката Бели или почти бели, продълговати филмирани таблетки (дължина: 13,8-14,2 mm, широчина: 6,3-6,7 mm, височина: 4,4-5,3 mm), с надпис "S19" от едната страна. Налични са кутии с 4 и 6 филмирани таблетки в блистери. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.Производители: KRKA, Словения;
  Няма отзиви
  Product added to wishlist

  Онлайн аптека Салвия изпозлва бисквитки, с цел анализиране на трафика и по - добро функциониране на уеб сайта. Повече информация за начина, по който използваме „бисквитките“ може да видите ТУК!