Bionime Тест ленти GS100 За глюкомер...

Bionime Тест ленти GS100 За глюкомер GМ100 х100 броя

60613P
Наличен
44,00 лв.
Няма данък
Системата за контрол на нивото на глюкоза в кръвта Rightest е предназначена за използване от лица, страдащи от захарен диабет.

Безплатна доставка над 70 лв.

 
Системата за контрол на нивото на глюкоза в кръвта Rightest е предназначена за използване от лица, страдащи от захарен диабет. Тази система се прилага за количествено измерване нивото на глюкоза в цялостната капилярна кръв и помага да се наблюдава ефективността на лечение на болните със захарен диабет вкъщи и в лечебните заведения. Тест-лентите GS100 са предназначени за провеждане единствено на анализи in vitro (извън организма). Системата Rightest GM100 изследва цялостната капилярна кръв, но резултатите от измерванията (показанията на глюкомера) са еквивалентни на резултатите от анализа на съдържание на глюкоза в плазмата на кръвта, получен в лабораторни условия. Тест-лентите GS 100 са предназначени за използване с глюкомер GM100. 


Начин на употреба:
Подготовка на убождащото устройство:
 • Свалете накрайника от приспособлението за определяне дълбочината на убождане.
 • Плътно поставете новата еднократна игла (ланцет) в гнездото.
 • Отвъртете защитния накрайник на иглата (ланцета) и го оставете настрани. Не го изхвърляйте, защото ще Ви потрябва при завършване на измерването.
 • Върнете на място накрайника на убождащото устройство.
 • Изберете необходимата дълбочина на убождане, като завъртите горната част на устройството към нужното прозорче. Дълбочината на убождане е пресметната в съответствие с типа кожа: за мека и тънка кожа, за кожа със средна дебелина; за дебела или мазолеста кожа.
 • Дръжте устройството в една ръка, а с другата дръпнете спусъка - механизмът ще бъде зареден. Пуснете спусъка. Той автоматично се завръща в своето първоначално положение. Оставете го настрани, то ще Ви потрябва по време на следващия етап.

Последователност на провеждане на измерванията:
 • Измийте и добре изсушете ръцете си.
 • Извадете една тест-лентичка от флакона и незабавно затворете капачката.
 • Поставяйте тест-лентичката в порта така, че стрелката-указател да се намира отгоре. Тест-лентата е поставена, ако се чуе звуков сигнал, и тест-лентата не се движи. Глюкомерът се включва автоматично.
 • След като видите на дисплея мигащия знак за капка, допрете убождащото устройство към страничната повърхност на възглавничката на пръста и натиснете бутона за убождане. Най-добри места за убождане са средният и безименният пръст.
 • Изстискайте малко количество кръв. За провеждане на измерването с помощта на системата Rightest GM100 препоръчваме да вземете проба с размер 1,4-2,5 мкл. Не изстисквайте много голямо количество кръв. Кръвната проба над 4,0 мкл може да се окаже прекалено голяма за правилната работа на кодиращия порт.
 • С капката кръв внимателно се докоснете до входа за взимане на кръв и задръжте пръста докато не чуете звуков сигнал, и докато тест-прозорчето не се напълни изцяло с кръв. Ако тест-прозорчето не се запълни с кръв изцяло и/или измерването не започне, отстранете тест-лентичката и повторете измерването с нова.
 • След като кръвта постъпи в тест-лентичката, екранът започва да работи в режим на обратно отброяване на времето. Резултатът се показва на екрана след 8 секунди. За резултатите от измерването по-подробно
 • можете да прочетете в ръководството за потребителя.
 • Развъртете подвижната капачка на устройството. Без да докосвате иглата (ланцета), забодете я в защитния накрайник.
 • Натискайки бутона за убождане с една ръка, с другата дръпнете спусъка на устройството - използваната игла (ланцет) ще бъде автоматично отстранена.
 • Изхвърляйте използваните игли (ланцети) в специални контейнери за остри предмети или за биологично опасни вещества.
 • След провеждане на теста, завъртете накрайника с приспособлението за определяне на дълбочината в първоначално положение.
По-подробна информация за използването на глюкомера и интерпретацията на резултатите от измерванията, можете да прочетете в Ръководството за потребителя. Резултатите от измерванията се появяват на екрана в ммол/л. Преди да нанесете промени в програмата за лечение на диабета, консултирайте се с Вашия лекар. Повторете измерването с нова тест-лента, ако показателите на нивото на глюкоза в кръвта са необичайно високи или ниски, или ако Вие се съмнявате в резултатите. В случай, че резултатите останат необичайно високи или ниски, незабавно се обърнете към лекар. Точността на измерване на глюкомера може да бъде определена допълнително в сервизната служба с помощта на контролен разтвор. Глюкомерът GM100 показва резултатите в пределите между 0,6 и 33,3 ммол/л. Ако резултатът от измерването е по-нисък от 0,6 ммол/л (10 мг/дл), на екрана се появява "Lo" (нисък). Повторете измерването още един път с нова тест-лента. Ако отново получите резултат "Lo", незабавно се обърнете към лекар.
Ако резултатът от теста е по-голям от най-високия показател, който е предвиден в системата (по-висок от 33,3 ммол/л), на екрана се появява знак "Hi" (висок). Повторете измерването още един път с нова тест-лента. Ако отново получите резултат "Hi", незабавно се обърнете към лекар.

Диагностика на захарен диабет*
 • Ниво на глюкозата (ммол/л)
 • Плазма Цялостна капилярна кръв
 • Норма На гладно (8 часа без храна и напитки) 4,0 - 6,1 3,3 - 5,5
 • След ПТТГ** Под 7,8 Под 7,8
 • Захарен диабет На гладно (8 часа без храна и напитки) Над 7,0 Над 6,1
 • 2 часа след ПТТГ или хранене Над 11,1*** Над 11,1
 • Случайна гликемия (повишаване нивото на кръвната захар) Над 11,1 Над 11,1
*Съгласно "Критерии за нарушаване на въглехидратния обмен" (СЗО, 1999 г.).
**ПТТГ - перорален тест за откриване нарушенията на толерантност към глюкозата.
***През последните години критерият за ниво на гликемията 2 часа след ПТТГ е намален до показанието 7,5 ммол/л.


Забележка
: Съхранявайте тест-лентите в оригиналната затворена опаковка при температура от 4°С до 30°С и относителна влажност под 90%. Не замразявайте. След като извадите тест-лентата от флакона, незабавно го затворете с капачката и плътно я завийте. Не оставяйте Флакона отворен. Ако лентата бъде оставена на въздух продължително време, то тя всмуква в себе си влага, което може да стане причина за неточен резултат на измерване.

Използвайте флакона с тест-лентите в продължение на три месеца от момента на отваряне на флакона.


Опаковка:

50 броя


Производител:
BIONIME GmbH, Швейцария
Няма отзиви
Product added to wishlist