Autan Multi Insect Лосион против ухапвания от насекоми x100 мл

Autan Multi Insect Лосион против ухапвания от насекоми x100 мл

31.03.2028
49892
Наличен
13,50 лв.
Няма данък

Репелент, който предпазва ефикасно откритите части на тялото от ухапвания на комари, мухи, кърлежи и други насекоми.

Безплатна доставка над 70 лв.

 
Аутан Мулти Инсект Лосион е репелент срещу насекоми с дълготрайна защита срещу комари, тигрови комари, хапещи мухи и кърлежи.
Защитава незабавно от комари до 8 часа, от ухапване на мухи до 5 часа и кърлежи до 4 часа. Също така е ефективен срещу тигрови комари за период до 6 часа. 
Поддодящ е за уппотреба от хора с чувствителна кожа. Лосионът попива бързо в кожата без да я омазнява и да оставя петна. 


Състав:

Активно вещество: Икаридин 20.00% (20.00 г/100 г)


Начин на употреба:

Напръскайте обилно откритите участъци от тялото в продължение на 1-2 секунди и разнесете равномерно с ръка. Обърнете специално внимание на кожата на лицето и зоната около ушите.


Внимание:

Запалими течност и пари.
Предизвиква сериозно дразнение на очите.
При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Да се съхранява извън обсега на деца.
При контакт с очите: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
При продължително дразнение на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Изхвърлете съдържанието на опаковката в съответствие с местни и национални разпоредби.
Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
Да се използва само по предназначение.
Да не се използва при деца под 2 години.
Да не се третират ръцете на децата, за да не попадне биоцидът в устата или очите.
Да не се нанася върху рани, раздразнена, възпалена или изгорена кожа, както и върху закрити кожни участъци.
В случай на дразнение, прекратете употребата.
Да се пази от достъпа на деца и домашни любимци.


Опаковка:

100 мл


Производиел:
SC Johnson

Няма отзиви
Product added to wishlist