АЦИЛЕСОЛ ТАБЛ. 20 МГ. х 14

Ацилесол 20 мг х 14/Acilesol 20 mg х 14

30.11.2024
49135
Наличен
8,45 лв.
Няма данък
Ацилесол таблетки са показани за лечение на: • Активна дуоденална язва • Активна доброкачествена стомашна язва • Симптоматична ерозивна или улцерозна гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). • Дългосрочно поддържащо лечение на гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) • Синдром на Zollinger-Ellison • В комбинация с подходящ антибактериален терапевтичен режим за ерадикация на Helicobacter pylori при пациенти с пептична язвена болест.
Този продукт се купува с рецепта на място в Аптеки "Салвия"

Безплатна доставка над 70 лв.

 

Ацилесол 20 mg стомашно-устойчиви таблетки х 14/Acilesol 20 mg gastro-resistant tablets х 14

рабепразол натрий (rabeprazole sodium

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Ацилесол 20 mg стомашно-устойчива таблетка съдържа 20 mg рабепразол натрий (rabeprazole sodium) еквивалентен на 18,85 mg рабепразол.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА/Acilesol 20 mg gastro-res.  Tablets

Стомашно-устойчиви таблетки 20 mg: жълти, филмирани, елипсовидни, двойноизпъкнали таблетки

Терапевтични показания

Ацилесол таблетки са показани за лечение на: • Активна дуоденална язва • Активна доброкачествена стомашна язва • Симптоматична ерозивна или улцерозна гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). • Дългосрочно поддържащо лечение на гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) • Синдром на Zollinger-Ellison • В комбинация с подходящ антибактериален терапевтичен режим за ерадикация на Helicobacter pylori при пациенти с пептична язвена болест.

Дозировка и начин на приложение

Възрастни/Пациенти в старческо възраст Активна дуоденална язва и активна доброкачествена стомашна язва: препоръчителната перорадка, доза за активна дуоденална язва и активна доброкачествена стомашна язва е една тaблетка от 20 mg веднъж дневно сутрин. При повечето пациенти с активна дуоденална язва се постига излекуване в рамките на четири седмици. При малък брой пациенти може да се наложи още четири седмици допълнително лечение, за да се постигне излекуване. При повечето пациенти с активна доброкачествена стомашна язва се постига излекуване до шест седмици. При малък брой пациенти може да се наложи още шест седмици допълнително лечение, за да се постигне излекуване. Ерозивна или улцерозна гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ): Препоръчителната перорална доза за това състояние е една таблетка от 20 mg веднъж дневно в продължение на четири до осем седмици. Дългосрочно лечение на гастро-езофагеална рефлуксна болест?» (поддържащо лечение на ГЕРБ): При дългосрочното лечение, може да бъде дадена поддържаща доза Ацилесол 20 mg веднъж дневно.

Противопоказания/Acilesol 20 mg gastro-res.  Tablets/

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Бременност. Кърмене.

Взаимодействие с други лекарства и други форми на взаимодействие

Рабепразол осъществява пълно и дълготрайно инхибиране на стомашната киселинна секреция. Може да се появи взаимодействие със съединения, чиято абсорбция зависи от рН. Едновременното прилагане на рабепразол натрий с кетоконазол или итраконазол може значително да понижи плазмените нива на противогъбичното средство. Поради това. отделни пациенти може да се нуждаят от наблюдение, за да се определи дали е необходима корекция на дозата, ако едновременно с рабепразол те приемат кетоконазол или итраконазол.

Бременност и кърмене

Бременност Няма данни за безопасността на рабепразол при бременни жени. Проучвания върху репродукцията, извършени при плъхове и зайци, не са разкрили доказателства за отслабване на фертилитета или увреждане на фетуса, дължащо се на рабепразол натрий, въпреки че настъпва слабо фето-плацентарно преминаване при плъхове. Ацилесол е противопоказен по време на бременност.

Нежелани лекарствени реакции/Acilesol 20 mg gastro-res.  Tablets/

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции по време на контролирани клинични изпитвания с рабепразол са главоболие, диария, болки в корема, астения, подуване на корема, обрив и сухота в устата. Повечето проявили се по време на клиничните проучвания нежелани лекарствени реакции са леки до умерени по тежест и преходни по вид.

Вид и съдържание на опаковката

Блистерна опаковка (Аl-ОРА-РVС/Al). Блистерни опаковки: 7, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 98 и 100 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Исландия
Няма отзиви
Product added to wishlist