Amikacin 125 mg/ml solution for...

Amikacin 125 mg/ml solution for injection / infusion 250 mg 2 ml. / Амикацин 125 mg/ml инжекционен / инфузионен разтвор  250 мг 2 мл.

56
Изчерпано
39,50 лв.
Няма данък
Амикацин принадлежи към групата на аминогликозидните антибиотици. Притежава изразено противомикробно действие спрямо грам-отрицателните и малка част от грам-положителните бактерии.
Този продукт се купува с рецепта на място в Аптеки "Салвия"

Безплатна доставка над 70 лв.

Уведоми ме, когато продукта е в наличност 
Електронна поща:
 

Amikacin 125 mg/ml solution for injection / infusion 250 mg 2 ml.

Амикацин 125 mg/ml инжекционен / инфузионен разтвор  250 мг 2 мл. амикацин /amikacin

Информация за пациента

Моля,прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечение. Тясъдържа кратка информация относно Вашето лекарство. Ако не разбиратенещо или имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващлекар. Запазете я, защото може да се наложи да я прочетете отново. Товалекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други.То може да им навреди, дори ако симптомите им са същите като Вашите.

АМИКАЦИН СОФАРМА
AMIKACIN SOPHARMA


Инжекционен/инфузионен разтвор 50 mg/ml - 2 ml
Инжекционен/инфузионен разтвор 125 mg/ml - 2 ml
Инжекционен/инфузионен разтвор 250 mg/ml -2 ml
Инжекционен/инфузионен разтвор 250 mg/ml - 4 ml

Какво съдържа амикацин Софарма:
Всяка ампула от 2 ml съдържа лекарствено вещество amikacin 100, 250 или 500 mg.
Всяка ампула от 4 ml съдържа лекарствено вещество amikacin 1 g.
Помощни вещества: натриев метабисулфит, натриев цитрат, разредена сярна киселина (рН 4,5).

Лекарствена форма и опаковка:
Инжекционен разтвор по 2 или 4 ml в ампули от безцветно стъкло. 10 броя ампули се поставят в блистер от ПВХ-фолио.
По 1 или 10 блистера с ампули от 2 ml се поставят в картонена кутия заедно с листовка.
По 1 или 5 блистера с ампули от 4 ml се поставят в картонена кутия заедно с листовка.

Какво представлява амикацин софарма и за какво се използва?

Амикацинпринадлежи към групата на аминогликозидните антибиотици. Притежаваизразено противомикробно действие спрямо грам-отрицателните и малкачаст от грам-положителните бактерии.

Амикацин инжекционен/инфузионен разтвор се използва за краткотрайно лечение на тежки инфекции, като:

  • Бактериалнасептицемия (тежко заболяване, при което причинителят се размножава вкръвта и лимфната система),включително сепсис при новородени иендокардит - възпаление на ендокарда на сърцето, предизвикан отбактерии);
  • Инфекции на централната нервна система (включително възпаление на мозъчната обвивка);
  • Инфекциина: дихателната система; кости и стави; кожа и меки тъкани;следоперативни инфекции и инфекции след изгаряния; инфекции в коремнатакухина (включително възпаление на коремницата); тежки, усложнени иповтарящи се инфекции на пикочо-половата система (при първоначалновъзникнали и неусложнени инфекции от страна на пикочната системаамикацин се прилага само, когато причинителят не е чувствителен къмантибиотици с по-ниска токсичност).

Кога не трябва да използвате амикацин софарма?

Амикацин не трябва да се прилага в следните случаи:

  • Свръхчувствителност към амикацин или към някоя от съставките на продукта;
  • Свръхчувствителност към други аминогликозидни антибиотици.

Преди да започнете лечение с амикацин софарма.


Уведометелекуващия си лекар в случай, че имате някакво хронично заболяване,свръхчувствителност към лекарства или храни или вземате другилекарства.

Предпазни мерки и предупреждения
Амикацин трябва да се прилага с внимание в следните случаи:

  • Припациенти страдащи от миастения (чувство на умора) или паркинсонизъм,при нарушения на слуха и равновесния център, при бъбречнанедостатъчност.
  • При деца, във връзка с незрелост на бъбречната функция.

Амикацин не се прилага:

  • Когато микробният причинител не показва чувствителност към него при направените микробиологични изследвания;
  • При ботулизъм.

Бременност и кърмене

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете.
Преди да започнете употреба на някакво лекарство по време на бременност, непременно се посъветвайте с лекуващия си лекар.


По време на бременност употребата на Амикацин Софарма трябва да се избягва.
В периода на кърмене не се препоръчва употребата му или се прилага само след
внимателна преценка от страна на лекаря.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Показанията, при които се прилага Амикацин Софарма изключват възможност за шофиране и работа с машини.

Важна информация за помощните вещества
Съдържащиятсе като помощно вещество натриев метабисулфит в редки случаи може дапредизвика алергични реакции, включително анафилаксия присвръхчувствителни пациенти. Повишена чувствителност към сулфити сенаблюдава по-често при астматици.

Какви лекарства може да взаимодействат с амикацин Софарма?


Моля,уведомете лекуващия си лекар за ВСИЧКИ лекарства, които употребявате вмомента или сте вземали доскоро, независимо дали са предписани от лекарили са купени без рецепта.
Това е важно, защото Амикацин Софармаможе да промени активността на някои лекарства или някои лекарства можеда променят неговите ефекти.


Да се избягва едновременнотоприложение на амикацин с други аминогликозидни антибиотици (гентамицин,канамицин, стрептомицин, тобрамицин); с антибиотици от групата нацефалоспорините (цефазолин, цефалотин, цефаклор, цефокситин,цефуроксим, цефотаксим, цефоперазон и др.); полимиксини (колистин) илинкозамиди (линкомицин), бацитрацин; със средства, прилагани заобезводняване като фуроземид и етакринова киселина; противотуморнотолекарствено средство цисплатин; амфотерицин В - прилаган противинфекции, причинени от гъбички; периферни миорелаксанти (средства,разхлабващи мускулатурата); антибиотици, които унищожаватмикроорганизмите, като потискат развитието им (тетрациклини,хлорамфеникол, линкомицин); ботулинов токсин.

Дозировка и метод на приложение:
Дозатаи продължителността на лечение се определят от лекуващия Ви лекар.Амикацин се прилага единствено от лица с медицинско образование. Начинна приложение - интрамускулно и интравенозно.
Индивидуалнитедневни дози за Амикацин са идентична при интрамускулно и интравенозноприложение. Определят се спрямо теглото на пациента. Преди терапия самикацин е необходимо да се оцени бъбречната функция. Показателите й сепроследяват периодично по време на лечението.

Нежелани ефекти:
Кактовсички лекарства, Амикацин Софарма може да има нежелани ефекти. Теобаче не се наблюдават задължително при всички пациенти, така че Виеможе да не получите никаква нежелана лекарствена реакция.

Всичкиаминогликозидни антибиотици могат да предизвикат необратимо нарушениена слуха (тези увреждания се проявяват първоначално със загуба на слухасамо към високите тонове, световъртеж и нарушено равновесие); могат даокажат токсично действие върху бъбреците или да предизвикат невро-мускулен блок. Тези състояния възникват по-често при пациенти снарушена бъбречна функция, при съпътстващо лечение с други лекарственисредства, оказващи токсично действие върху слуха и бъбреците; припродължително лечение с амикацин и/или при прилагане на по-високи отпрепоръчаните дози.

Други- главоболие, промяна в чувствителността; възпаления на устната кухина,гадене и повръщане, диария; обрив; промени в кръвните показатели:намаляване броя на следните кръвни клетки: гранулоцити, тромбоцити,левкоцити; анемия; поява на еозинофили в кръвта, повишаване начернодробните показатели, като: билирубин,трансаминази и алкалната фосфатаза; понижено кръвно налягане; отоци.

Възможное развитие на разпространяващи се инфекции, причинени от устойчиви наАмикацин микроорганизми и гъбички - по-често при продължително лечение.

Ако се появят нежелани ефекти, включително и такива, които не са споменати в тази листовка, информирайте лекуващия си лекар.

Съхранение:

В оригинална опаковка, на сухо и защитено от светлина място при температура под 25°С.
Да не се замразява!
Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Срок на годност:
Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Начин на отпускане:
По лекарско предписание.


Производител: Софарма АД

Няма отзиви
Product added to wishlist