АКТЕЛСАР ТАБЛ. 80МГ Х 30

Actelsar tabl. 80 mg. x 30 / Актелсар табл. 80 мг. x 30

31.12.2025
42857
Наличен
8,94 лв.
Няма данък
Actelsar е показан за лечение на хипертония: лечение на есенциална хипертония при възрастни, както и превенция на сърдечно съдови заболявания: намаляване на сърдечно-съдова заболеваемост при пациенти с: изразена атеротромботична сърдечно-съдова болест (анамнеза за коронарна болест на сърцето, инсулт или периферно артериално заболяване) или захарен диабет тип 2 с доказано увреждане на таргетните органи
Този продукт се купува с рецепта на място в Аптеки "Салвия"

Безплатна доставка над 70 лв.

 

Actelsar tabl. 80 mg. x 30 / Актелсар табл. 80 мг. x 30

Телмисартан/Telmisartan

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. В тази листовка: 1. Какво представлява Актелсар и за какво се използва 2. Преди да приемете Актелсар 3. Как да приемате Актелсар 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Актелсар 6. Допълнителна информация 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА Актелсар И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА Актелсар принадлежи към групата лекарствени продукти, известна като ангиотензин II рецепторни антагонисти. Ангиотензин II е вещество, което се образува в човешкото тяло и предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин повишава Вашето кръвно налягане. Актелсар блокира ефекта на ангиотензин II, така че кръвоносните съдове се отпускат и кръвно  налягане се понижава. Актелсар се използва за лечение на есенциална хипертония (високо кръвно налягане).„Есенциална" означава, че високото кръвно налягане не е причинено от друго заболяване. Ако не се лекува, високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в много органи, което би могло в някои случаи да доведе до сърдечни пристъпи, сърдечна или бъбречна недостатъчност, мозъчен удар или слепота. Обикновено при висок кръвно налягане няма симптоми преди да възникне увреждане. Поради това е важно редовното измерване на кръвното налягане, за да сте сигурни, че то е в нормални граници. Актелсар се използва също за намаляване на сърдечно-съдовите инциденти (т.е. сърдечен пристъп или инсулт) при пациенти с риск поради намалено или преустановено кръвоснабдяване на сърцето или краката, или претърпели мозъчен удар, или с високорисков диабет. Вашият лекар ще Ви уведоми, ако имате повишен риск от такива инциденти. 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ Актелсар Не приемайте Актелсар: ако сте алергични (свръхчувствителни) към телмисартан или кг* някоя от останалите съставки на Актелсар таблетки (вижте „Допълнителна информация"за списъка на другите съставки); ако сте бременна след 3-тия месец (по-добре е също да избягвате употребата на Актелсар и в ранна бременност - вижте раздел Бременност.); ако имате тежки чернодробни проблеми, като холестаза или запушване на жлъчните пътища (проблеми с оттичането на жлъчката от черния дроб и жлъчния мехур) или каквото и да е друго тежко заболяване на черния дроб. Ако някое от горепосочените състояния се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Актелсар. Обърнете специално внимание при употребата на Актелсар: Моля, информирайте Вашия лекар, ако имате или някога сте имали някое от следните състояния или заболявания: Бъбречно заболяване или трансплантация на бъбрек; Стеноза на бъбречна артерия (стесняване на кръвоносните съдове на единия или и на двата бъбрека); Чернодробно заболяване; Сърдечни проблеми; Повишени нива на алдостерон (задържане на вода и соли в тялото, придружено от нарушен баланс на различни минерали в кръвта); Ниско кръвно налягане (хипотония), която вероятно се дължи на обезводняване (тежка загуба на  течности от организма) или недостиг на соли, поради диуретична терапия ("обезводняващи лекарства"), диета с ниско съдържание на сол, диария или повръщане; Повишени нива на калий в кръвта; Диабет. Трябва да уведомите Вашия лекар, ако сте бременна (или може да забременеете). Актелсар не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след 3 -тия месец, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се използва след третия месец от бременността (вижте раздел Бременност). Ако Ви предстои операция или анестезия, трябва да информирате Вашия лекар, че приемате Актелсар. Употребата на Актелсар при деца и юноши до 18-годишна възраст не се препоръчва. Както и при останалите ангиотензин II рецепторни антагонисти, Актелсар може да е по-слабо ефективен в понижаването на кръвното налягане при чернокожи пациенти. Прием на други лекарства Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата на тези лекарства или да вземе други предпазни мерки. В някои случаи може да е необходимо да спрете използването на някое от лекарствата. Това се отнася особено за лекарствата, посочени по-долу, когато се използват едновременно с Актелсар: Лекарства, съдържащи литий, използвани за лечение на някои видове депресия; Лекарства, които могат да повишат нивата на калий в кръвта, като калий-съдържащи заместители на солта, калий-съхраняващи диуретици (някои„обезводняващи лекарства"), АСЕ-инхибитори,(ангиотензин конвертиращи ензимни инхибитори за лечение на високо кръвно налягане), антагонисти на ангиотензин II рецепторите (за лечение на високо кръвно налягане), НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен), хепарин, имуносупресори (напр. циклоспорин или такролимус) и антибиотика триметоприм. Диуретици („обезводняващи лекарства"), особено ако се приемат във високи дози заедно с Актелсар, могат да доведат до прекомерна загуба на вода от организма и ниско кръвно налягане (хипотония). Както и при другите лекарства за понижаване на кръвното налягане, ефектът на Актелсар може да бъде намален, когато се прилага с НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен) или кортикостероиди. Актелсар може да увеличи понижаващия кръвното налягане ефект на други лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане. Прием на Актелсар с храна и напитки Можете да приемате Актелсар със или без храна. Бременност и кърмене Бременност Трябва да уведомите Вашия лекар, ако сте бременна (или може да забременеете). Обикновено, Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Актелсар преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате друго лекарство вместо Актелсар. Актелсар не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след З -тия месец, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се използва след третия месец от бременността. Кърмене Трябва да уведомите Вашия лекар, ако кърмите или имате намерение да кърмите. Актелсар не се препоръчва на майки, които кърмят и Вашият лекар може да Ви назначи друго лечение, ако желаете да кърмите, особено ако детето Ви е новородено или родено преждевременно. Шофиране и работа с машини Няма данни за ефекта на Актелсар върху способността за шофиране или работа с машини. Обаче, понякога може да се наблюдава замаяност или умора по време на лечение на високо кръвно налягане. Ако почувствате това, не шофирайте и не работете с машини. 3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ Актелсар Винаги приемайте Актелсар точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза Актелсар е една таблетка веднъж дневно. Опитайте се да приемате таблетката по едно и също време всеки ден. Може да приемате Актелсар със или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода или друга безалкохолна напитка. Важно е да приемате Актелсар всеки ден, докато Вашият лекар не Ви посъветва друго. Ако имате впечатлението, че ефектът на Актелсар е твърде силен или много слаб, говорете с Вашия лекар или фармацевт. За лечение на високо кръвно налягане, обичайната доза Актелсар за повечето пациенти е една таблетка от 40 мг веднъж дневно, за да се осигури контрол на кръвното налягане за целия период от 24 часа. Вашият лекар понякога може да ви назначи и по-ниска доза от 20 мг или по-висока доза от 80 тд. Алтернативно Актелсар може да се използва и в комбинация с диуретици ("обезводняващи лекарства") като хидрохлоротиазид, при което се получава допълнителен понижаващ ефект върху кръвното налягане. За намаляване на сърдечно-съдовите инциденти, обичайната доза Актелсар е една таблетка 80 мг веднъж дневно. В началото на превантивната терапия с Актелсар 80 мг, кръвното налягане I трябва често да се измерва. Ако черният Ви дроб не функционира нормално, обичайната доза не трябва да превишава 40 мг веднъж дневно. Ако сте приели повече от необходимата доза Актелсар Ако случайно сте приели твърде много таблетки, незабавно се обадете на Вашия лекар или на най-близкия център за спешна медицинска помощ. Ако сте пропуснали да приемете Актелсар Ако сте пропуснали да приемете Вашето лекарство, не се тревожете. Вземете го веднага след като си спомните, а след това продължете както обичайно. Ако не вземете таблетката в същия ден, приемете Вашата обичайна доза на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт. 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Както всички лекарства, Актелсар може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Тези нежелани реакции могат да възникнат с определена честота, която е определена както следва: Много чести: засягат повече от 1 пациент на 10; Чести: засягат 1 до 10 пациенти на 100; Нечести: засягат 1 до 10 пациенти на 1 000; Редки: засягат 1 до 10 пациенти на 10 000; Много редки: засягат по-малко от 1 пациент на 10 000; С неизвестна честота: честотата не може да бъде определена от наличните данни. Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни и се нуждаят от незабавна медицинска намеса. Трябва незабавно да се обърнете към Вашия лекар, в случай, че наблюдавате някои от следните симптоми; Сепсис* (често наричан "отравяне на кръвта" е тежка инфекция с възпалителен процес в цялото тяло), бързо подуване на кожата и лигавицата (ангиоедем); тези нежелани реакции са редки, но изключително сериозни и пациентите трябва да спрат приема на продукта и да посетят лекаря си незабавно. В случай, че тези ефекти не се лекуват, те могат да бъдат фатални. Възможни нежелани реакции на телмисартан: Честите нежелани реакции могат да включват: Ниско кръвно налягане (хипотония) при пациенти, лекувани за намаляване на сърдечно-съдови инциденти. Нечестите нежелани реакции могат да включват: Инфекции на горните дихателни пътища (например възпалено гърло, възпалени синуси, обикновена настинка), инфекции на пикочните пътища, недостиг на червени кръвни клетки (анемия), високи нива на калий, чувство на потиснатост (депресия), припадък (синкоп), затруднено заспиване, усещане на замайване (световъртеж), забавен сърдечен ритъм (брадикардия), ниско кръвно налягане (хипотония), световъртеж при изправяне (ортостатична хипотония), задух, болки в корема, диария, дискомфорт в корема, подуване на корема, повръщане, повишено изпотяване, сърбеж, лекарствен обрив, болки в мускулите (миалгия), болки в гърба, мускулни крампи, бъбречна недостатъчност, включително остра бъбречна недостатъчност, болка в гърдите, чувство на слабост и повишено ниво на креатинин в кръвта. Редките нежелани реакции могат да включват: Нисък брой на тромбоцитите (тромбоцитопения), алергична реакция (например обрив, сърбеж, затруднено дишане, хрипове, подуване на лицето или ниско кръвно налягане), чувство на безпокойство, нарушено зрение, учестена сърдечна дейност тахикардия), разстроен стомах, сухота в устата, нарушена чернодробна функция, тежък лекарствен обрив, зачервяване на кожата, бързо подуване на кожата и лигавиците (ангиоедем), екзема (кожно нарушение), болки в ставите (артралгия), болки в крайниците, грипоподобно заболяване, повишени нива на пикочната киселина, чернодробните ензими или креатин фосфокиназата в кръвта, и ниски нива на хемоглобин /кръвен протеин./ Нежеланите реакции с неизвестна честота могат да включват: Увеличение на някои бели кръвни клетки (еозинофилия), тежки алергични реакции (анафилактична реакция), копривна треска (уртикария), болки в сухожилията и сепсис* (често наричан "отравяне на кръвта", е тежка инфекция с възпалителна реакция на цялото тяло, която може да доведе до смърт). *В дългосрочно изпитване, включващо повече от 20 000 пациенти, повечето пациенти лекувани с телмисартан са получили сепсис (отравяне на кръвта), в сравнение с пациентите, които не са получавали телмисартан. Събитието може да е било случайно открито или да е било следствие на неизвестен механизъм. ** По време на пост-маркетинговия опит с телмисартан при японските пациенти се наблюдават повече случаи на нарушена чернодробна функция и чернодробно увреждане. При японски пациенти е по-голяма вероятността да се появяват тези нежелани лекарствени реакции. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ Актелсар Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте Актелсар след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка, опаковката за таблетки или блистера, след "Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Алуминий/Алуминий блистери: Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. Опаковка за таблетки: Съхранявайте опаковката плътно затворена, за да се предпази от светлина. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Актелсар Активното вещество е телмисартан. Всяка таблетка съдържа 80 тд телмисартан. Помощните вещества са: магнезиев стеарат, кроскармелоза натрий, манитол (Е421 ), повидон,(К-29/32), калиев хидроксид. Как изглежда Актелсар и какво съдържа опаковката Таблетките от 80 mg са бели, овални, двойноизпъкнали с означение Тl от едната страна. Алуминий/Алуминий блистери: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100 таблетки. Опаковка за таблетки: 30,250 таблетки. Опаковката за таблетки съдържа сушител, който не трябва да се поглъща. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC ehf., Исландия. Производител: Actavis hf., Исландия. Actavis Ltd., Малта.
Няма отзиви
Product added to wishlist