ПОЛИТИКА

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА www.salvia.bg

 

Правила за поверителност

“САЛВИЯ – ЕТ” ЕООД ЕИК 204101205 седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново 5000, ул. ВЕЛА БЛАГОЕВА No 15, вх. В, ет. 2, представлявано от ГАБРИЕЛА МИЛКОВА ДОНЕВА-КАРАИВАНОВА- управител („АОЦ“, „нас“, „ние“ или „нашата“) управлява уеб сайта www.salvia.bg („Услугата“).

 

Тази страница Ви информира за нашите правила относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате Услугата. Ние няма да използваме и не споделяме Вашите лични данни с никого, освен, както е описано в тези Правила за поверителност („Правилата“).

 

Ние използваме Вашите лични данни за предоставяне и подобряване на Услугата. С използването на Услугата приемате събирането и използването на лични данни в съответствие с тези Правила.

 

Поверителността на Вашите лични данни е важна за нас.

Политиката “САЛВИЯ – ЕТ” ЕООД е да защитава неприкосновеността на личните Ви данни по отношение на всяка информация, която можем да получим, докато работите с нашия уебсайт. Съобразно това разработихме тези Правила за поверителност, за да разберете как събираме, използваме, предаваме, разкриваме и по друг начин използваме лични данни.

 

По-долу са посочени правилата ни за поверителност:

 

Ние събираме и използваме лични данни единствено за изпълнение на определените от нас цели или за други допълнителни цели, само в случаите, когато получим съгласието на съответното физическо лице или съгласно изискванията на закона.

 

Личните данни трябва да съответстват на целите, за които следва да бъдат използвани и, доколкото е необходимо за тези цели, да бъдат точни, пълни и актуални.

 

Ние защитаваме неприкосновеността на личните Ви данни, като използваме надеждни гаранции за сигурност срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или изменение.

 

Предоставяме на партньорите ни лесно достъпна информация за нашите политики и практики, свързани с управлението на личните данни.

 

Ние съхраняваме личните Ви данни за срок не по-дълъг отколкото е необходимо за изпълнението на целите, за които са предоставени.

 

Ние се ангажираме да извършваме дейността си в съответствие с горните принципи, за да гарантираме, че неприкосновеността на личните Ви данни е защитена и поддържана.

 

Събиране и използване на лични данни:


При използването на нашата Услуга можем да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка или идентификация. Информацията за лична идентификация може да включва имейл адрес, име, телефонен номер, пощенски адрес, друга информация („Лични данни”), но не само.

 

Данни за дневника:


Също така може да събираме информация, която браузърът Ви изпраща, когато посещавате нашата услуга („Данни за дневника“). Тези данни в дневника могат да включват информация като адреса на интернет протокола (“IP”) на Вашия компютър, типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, статистика.

 

Освен това може да използваме услуги на трети страни като Google Анализ, които събират, наблюдават и анализират този вид информация, за да увеличат функционалността на Услугата ни. Тези доставчици на услуги от трети страни имат свои собствени политики за поверителност, които се отнасят до начина, по който използват такава информация.

 

Бисквитки:


„Бисквитките“ са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра Ви от уеб сайт и се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър. Можем да използваме „бисквитки“ за събиране на информация. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички „бисквитки“ или да посочи кога е изпратена „бисквитка“. Ако обаче не приемате „бисквитки“, може да не сте в състояние да използвате някои части от нашата Услуга.

 

Доставчици на услуги:


Можем да използваме компании и физически лица от трети страни, за да подобрим нашата Услуга, да предоставяме Услугата от наше име, да извършваме услуги или за анализ как се използва нашата Услуга. Тези трети страни имат достъп до личните Ви данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не ги разкриват или използват за други цели.

 

Комуникация:


Можем да използваме личните Ви данни, за да се свържем с Вас чрез електронния ни бюлетин. Можете да се откажете от получаването му по всяко време, като следвате връзката за отказване от абонамента или инструкциите, предоставени в края на всеки имейл, който изпращаме.

 

Съответствие със законодателството:


Ние ще разкрием Вашите лични данни единствено когато това се изисква в съответствие с приложимото законодателство или по искане на съда или държавен орган, или ако считаме, че подобно действие е необходимо за спазване на закона и разумните искания на право охранителните органи или за защита на сигурността или целостта на нашата Услуга.

 

Сигурност:


Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване по интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме адекватни средства за защита на личните Ви данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

 

Ако се намирате извън България и изберете да ни предоставите информация, моля, обърнете внимание, че прехвърляме информацията, включително личните данни, в България и я обработваме там. Вашето съгласие с тези Правила за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява Вашето съгласие за този трансфер.

 

Връзки към други сайтове:

 

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно ви препоръчваме да прегледате Правилата за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

 

Защита на децата:


Нашата Услуга не се отнася за лица на възраст под 13 години („деца“). Ние не събираме съзнателно лични данни от деца на възраст под 13 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че вашите деца са ни предоставили свои Лични данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца на възраст под 13 години без потвърждение за съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тези данни от нашите сървъри.

 

“САЛВИЯ – ЕТ” ЕООД си запазва правото периодично да актуализира тази политика за поверителност. Препоръчваме ви да я преглеждате периодично, за да сте в течение на всички промени. В случай, че предприемем по-съществени промени ще ви информираме по имейл.

Ако имате въпроси относно тези Правила за поверителност, моля, свържете се с нас.
 

Контролни органи

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Product added to wishlist