Продуктът беше добавен успешно в кошницата!

Microlife Electronic Thermometer МТ 16F1/ Микролайф Електронен Термометър МТ 16F1

В наличност

Термометър, който притежава следните характеристики: Звуков сигнал; Памет; Точност на измерване +/- 0,1 °C; Автоматично изключване; Автоматично самотестуване.

Артикулен номер: 15225
Тегло: 0.030
Производител: Microlife
Марка: Microlife
  • Звуков сигнал
  • Памет
  • Точност на измерване +/- 0,1 °C
  • Автоматично изключване
  • Автоматично самотестване

Начин на измерване:

Орално - 1 минута - 35,7°С - 37,3°С; Ректално - 1 минута - 36,2°С - 37,7°С; Аксиларно - 5 - 10 минути - 35,2°С - 36,7°С. Препоръчително време за измерване - 3 - 5 минути, независимо от звуковия сигнал.

Смяна на батерия:

Появата в десния долен ъгъл на дисплея на символ обърната надолу стрелка означава, че батерията е изчерпала своя ресурс и трябва да бъде сменена. Сменете използваната батерия като поставите нова със знак + нагоре. Уверете се, че държите в ръце батерия от същия вид. Батериите могат да бъдат закупени от всички магазини за електротехника. За разположението на батерията моля насочете се към "безопасни инструкции".

Технически характеристики:

Тип: Термометър с максимални показания; Диапазон на измерване: 32,0°С - 43,9°С; Темп. < 32,0°С: дисплей "L" (прекалено ниска температура); Темп. > 43,9°С; дисплей "H" (прекалено висока температура); Точност на измерване: +-0,1°С в диапазон от 34°С до 42°С; Работна температура: от 10°С до 40°С при 15 - 95 % максимална влажност на въздуха; Самоконтрол: Автоматичен вътрешен функционален тест при контролен показател  37.0 °С.  При  отклонение повече  от 0.1 °С  се изобразява показание "ЕRR" (грешка); Дисплей: Течнокристален   дисплей   (LCD)   с   три   цифр. позиции. Минимална величина на изобразяване: 0,1°С; Звуков сигнал: Използва   се  като сигнална готовност на  термометъра  за експлоатация, а също за съобщение, че повишаването на температурата е по-малко от 0.1 °С/16 секунди; Памет: За запаметяване на последното измерено показание; Температура на съхранение: От -25°С до +60°С при 15 - 95 % максимална влажност на въздуха; Батерия: 1,5/1,55 V; LR 41; Относно стандарти: ЕN 12470-3 клинични термометри; АSТМ Е1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC). Този прибор отговаря на изискванията на Директивата за медицински изделия 93/42/ЕЕС. Технически изменения запазени. Прочетете внимателно инструкциите преди да използвате уреда. Клас на защита BF.

Батерии и електронни инструменти трябва да се изхвърлят в съответствие с приложимите норми, а не с битовите отпадъци.

Използване на тернометъра:

Изберете начин на измерване. В процеса на измерването постоянно се изобразява фактическата температура на измерване. Символът "С" мига през цялото време. Ако прозвучи звуков сигнал и символ "С" престане да мига, това означава, че скоростта на температурата намалява (за 16 секунди температурата не се е променила с 0,1 °С). Звуковият сигнал в термометъра не известява за приключване на измерването и то трябва да продължи още 1 - 5 минути в зависимост от начина на измерване. За да се увеличи жизнения цикъл на батериите, препоръчваме да изключвате термометъра след неговото използване с кратко натискане на  бутона - манипулатор. Ако това не бъде извършено, термометърът се изключва автоматично след 9 минути.

Гаранция:

Предоставяме гаранция 5 години от момента на купуване на термометъра. Дадената гаранция не се отнася за повреждания, предизвикани от неправилната експлоатация на термометъра. Батериите и опаковката също не влизат в гаранцията. Гарантийната претенция трябва да бъде оформена по съответния ред. При възникване на претенции, обърнете се към сервизната служба.

Производител:Microlife

Отзиви

  • Zlatin
    10и Януари, 2018

    Отличен!

Добави отзив

Вашият отзив

Име *

Email *

Подобни продукти

Най - купувани продукти

169.00 лв.
chat icon

Чат